De holistische helende stem

“ De holistische helende stem brengt ons bij de ontplooiing van de ziel, het ontwaken van de intuïtieve vermogens. Het hart gaat bij wijze van spreken openstaan voor alle schoonheid van binnen en van buiten.” “Het is jouw persoon, door jouw klank, die zich toont.”

Helende stem geeft ontspanning, plezier, kwaliteit, passie en inzicht. Je uiten met de mogelijkheden van je stem. In de lessen met energetische helende stemtechnieken breng ik je naar een energetisch gebruik van je stem. Dit komt ten goede aan je energie, dicht bij jezelf zijn. Je stem geeft je gevoelens en gedachten meer weer.  Je leert je stem door de sessies beter kennen. je leert er zelfs door zingen.

Helende stem is opgebouwd uit woord, klank: opgevat als energie, adem, ritme – beweging- en toon. Het derde aspect is het beeld.

Helende stem is een expressiemiddel wat gaat over het openen van de eigen innerlijke kathedraal. Het draait niet om mooi zingen. Het is de immense kracht van de stem om te helen en expressie te geven aan de binnenwereld en deze van binnenuit naar buiten te brengen. De stem wordt dan een toonbeeld van dat wat van binnen leeft en dat wordt naar buiten uitgedragen en vorm gegeven.

Je zult merken dat het op alle terreinen in het leven helpt, bij een gesprek, sollicitaties, werkzaamheden en met vrienden en iedereen die je ontmoet. De lessen werken vanuit een doorvoelde afstemming van buiten naar binnen en andersom. Je raakt overtuigd van je stem en je zang. Je stem gaat vrijer voluit klinken met jouw vreugde. Je durft je te laten horen. Je leert beter te luisteren en krijgt gereedschappen voor de energie, het lichaam = je instrument komt in volledigere trilling.

Je krijgt tevens ideeën op maat aangereikt, indien gewenst, voor de interpretatie van muziek. .Je emoties kan je kwijt in de trilling, een lied en in de beleving van de muziek.

Translate »